How to install


Hiện website đang trong quá trình phát triển mới nên bài viết hướng dẫn download và cài đặt game chưa hoàn thiện. Xin vui lòng quay lại sau :) !


Yêu cầu cấu hình

  • Hệ điều hành Windows 7, 8, 10 64bit
  • Card đồ họa Nvidia, AMD (khuyên dùng)
    • Game có thể chạy được trên card Intel onboard nhưng fps sẽ rất thấp
  • RAM tối thiểu 4GB
  • Dung lượng ổ cứng tối thiểu 2GB

Download bản cài đặt game


Các bước cài đặt