CSCĐ: Vietnam Mobile Police Wiki


Chào mừng bạn ghé thăm trang Wiki về game CSCĐ: Vietnam Mobile Police, tại đây bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích về nhiều khía cạnh của game như các loại vũ khí, các cách triển khai chiến thuật, thông tin nhân vật, bài hướng dẫn v..v..

Lưu ý: Nội dung đăng tải trong wiki chỉ dành cho môi trường trong game, các thông tin dựa trên cơ sở thực tế tuy nhiên sẽ có một số thông tin không giống so với đời thực.

Nếu bạn tìm thấy một chủ đề phù hợp có thể đưa vào wiki, hãy liên hệ tới quản trị viên qua w3ateam@gmail.com. Xin cảm ơn!


Dành cho người chơi game


Hướng dẫn cơ bản

Vũ khí, công cụ

Cách chơi, kỹ năng

Hướng dẫn khác


Dành cho modder