Danh sách súng trong game


Dưới đây là danh sách các loại súng mặc định hiện đang có mặt trong game, mỗi súng sẽ ưu nhược điểm khác nhau, được quản lý bởi hệ thống Quản lý quân trang cho mỗi nhân vật

Nếu bạn quan tâm tới chủ đề modding súng cho game, xin mời tham khảo bài viết sau


Súng trường


Súng tiểu liên


Súng bắn tỉa


Shotgun


Súng ngắn


Công cụ hỗ trợ