Cùng thảo luận và góp ý trực tiếp với developer về chủ đề bạn quan tâm.

Tham gia Discord


Lên đầu trang

Các hình thức thay đạn


Sử dụng băng đạn

Hầu hết các loại súng sẽ sử dụng băng đạn để tiếp đạn

Đặt từng viên

Sử dụng thanh kẹp đạn (stripper clip)