Danh sách súng trong game


Dưới đây là danh sách các loại súng mặc định hiện đang có mặt trong game, mỗi súng sẽ ưu nhược điểm khác nhau, được quản lý bởi hệ thống Quản lý quân trang cho mỗi nhân vật

Nếu bạn quan tâm tới chủ đề modding súng cho game, xin mời tham khảo bài viết sau

Súng trường

Súng tiểu liên

Súng bắn tỉa

Shotgun

Công cụ hỗ trợ